Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto groenmedewerker snoeien heg

2017 een positief jaar voor Diamant-groep

Voor de Diamant-groep was 2017 financieel een positief jaar. Hiermee onderscheidt de Diamant-groep zich binnen de sector in Nederland, die grotendeels door de bezuinigingen vanuit de overheid in de rode cijfers terecht zijn gekomen. Doordat ook de komende jaren de bezuinigingen nog steeds verder oplopen zal ook de Diamant-groep financieel een lastige periode tegemoet gaan.

Sociaal resultaat

In 2017 heeft de Diamant-groep ruim 1.900 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt voorzien van passend werk. Nieuw is dat sinds 1 januari 2017 de gemeenten een taakstelling hebben om  beschutte werkplekken te realiseren, dit betekent nieuwe instroom voor de Diamant-groep. In 2017 zijn er 42 medewerkers gestart via Beschut Werk.

De nieuwe aanwas, die via de Participatiewet zou moeten komen, is kleiner dan gehoopt. In 2017 zijn er 57 medewerkers ingestroomd via een Tijdelijke Participatiebaan. Een totale instroom vanaf 2015 van totaal 99 medewerkers. Daarentegen zijn er 172 medewerkers uitgestroomd. Robert Bool, Algemeen directeur: “Samen met de gemeenten waarvoor we werken, bekijken we hoe we meer schwung kunnen geven aan het werken via de participatiewet.”

Toekomst
Ook de komende jaren kan de expertise en de huidige infrastructuur van de Diamant-groep van toegevoegde waarde zijn om mensen die het niet meteen zelfstandig redden op de arbeidsmarkt een zinvol, tijdelijk of structureel, bestaan te bieden.

Zo gaan we de komende maanden 50 vluchtelingen met verblijfsvergunning, de zogenoemde statushouders, helpen om te re-integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook werkt de Diamant-groep samen met gemeenten om groepsdetacheringen te realiseren bij enkele grote werkgevers in de regio. Via zo’n groepsdetachering gaan kandidaten vanuit de doelgroep Banenafspraak aan de slag bij reguliere werkgevers.

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep