Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto schoonmaakmedewerkers DSC

Bestuurswisseling bij De Schoonmaak Coöperatie

Met ingang van 1 juli 2019 treedt Marcel Martin terug als directeur bestuurder van De Schoonmaak Coöperatie. Marc Christiaens, directeur Werk bij WSD, neemt zijn taak over.

Marcel Martin is vanaf de opstart in 2013 bij De Schoonmaak Coöperatie betrokken geweest. Hij heeft de organisatie, samen met het MT, opgebouwd en ontwikkeld tot een succesvol opererend ontwikkel- en werkbedrijf. Marcel Martin heeft aangegeven dat het na 6,5 jaar tijd is voor een nieuwe directeur bestuurder die een frisse kijk op de organisatie heeft.

We zijn verheugd dat we in Marc Christiaens zijn vervanger hebben gevonden. Marc is sinds 1 oktober 2018 directeur Werk bij WSD. Hij heeft in de loop der jaren een stevige werkervaring opgebouwd in wat hij zelf ‘werk’ noemt. Voor WSD werkte Marc in verschillende managementfuncties in de uitzendbranche, re-integratie en arbodienstverlening. Zijn meest recente functie was die van manager bij Werkzaak Rivierenland. De Raad van Commissarissen heeft er veel vertrouwen in dat Marc De Schoonmaak Coöperatie samen met het MT voorbereid op de volgende fase in haar bestaan.

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep