Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto met afval naast de kliko's

De strijd tegen het vele zwerfvuil in Tilburg-Noord

De strijd tegen het vele zwerfvuil in Tilburg-Noord wordt vanaf januari fors opgevoerd. Er komt permanent toezicht op het Wagnerplein en het Verdiplein. Tevens gaat Groen Xtra van Diamant-groep de wijk in ‘taartpunten’ verdelen, die om de week helemaal worden schoongemaakt.

Het zijn twee belangrijke peilers onder het experiment, dat onder de vlag ‘200 dagen Noord Schoon’ begin 2020 start. De gemeente en Groen Xtra hebben hierover samen met onder meer Wonen Breburg, de wijkraad en vrijwilligers uit Noord afspraken gemaakt.

In één dag een stuk wijk helemaal schoonmaken

Het Wagnerplein en Verdiplein gelden als hotspots waar het vaak een afvalbende is. ,,Nu komen we ’s morgens op de pleinen om de situatie in beeld te brengen”, zegt projectleider Ad Rovers van Groen Xtra. ,,In de middag komen we terug om te ruimen, of soms pas later. Dat verandert. Er komt op werkdagen permanent iemand die de pleinen vrijhoudt van zwerfvuil, de bakken ledigt en op incidenten wordt ingezet.”

Door de wijk in ‘taartpunten’ te verdelen, wil Groen Xtra meer grip op de zwerfvuilproblematiek krijgen. ,,Per dag of dagdeel ruimen we een bepaald gebied helemaal op.”

Noord kent meerdere groepen vrijwilligers die zwerfvuil ruimen. ,,Die gaan we er ook bij betrekken”, aldus Rovers. Het is de bedoeling dat een bepaald gebied om de week wordt geschoond. ,,Tussentijds bekijken wat het doet in het gedrag van bewoners. We zullen ook mensen aanspreken.” Werkt dat niet, dan komt handhaving in beeld.

Milieuparkjes meer in het zicht zetten

Tevens heeft Groen Xtra, dat dagelijks met een kleine dertig mensen aan het werk is in Noord, plannen om afvalbakken te voorzien van een sticker met een speciaal WhatsApp-nummer om het melden makkelijker te maken. Bewoners kunnen een bericht sturen als een bak vol zit. Rovers: ,,Is het voor het middaguur gemeld, dan zorgen we ervoor dat die bak nog diezelfde dag wordt geleegd.”

De gemeente kijkt of geschoven kan worden met milieuparkjes (glas-, kleding- en luierbakken) waar vaak veel rotzooi wordt gedumpt. Die krijgen een meer zichtbare plek in de wijk, in de hoop dat sociale controle afvaldumpers afschrikt.

Alle maatregelen worden genomen onder het motto: ‘eerst kijken wat de gemeente beter kan doen en daarna zoveel mogelijk wijkbewoners erbij betrekken’. Want zonder medewerking van bewoners gaat de stad niet schoner worden, benadrukt wethouder Mario Jacobs. Daarom is er komende maanden veel aandacht voor voorlichting over het project. ,,Er valt nog een hele wereld te winnen. Als bewoners niet helpen, gaan we het niet redden.”

Drie miljoen euro per jaar kwijt aan ruimen zwerfafval

Jaarlijks is de gemeente volgens hem bijna drie miljoen euro kwijt aan het opruimen van zwerfafval.

Wijkbewoner Elly Stokkermans is blij met de nieuwe maatregelen. Ze kaart de problematiek regelmatig aan op het gemeentehuis. Deze week nog, met een foto van een glasbak op het Verdiplein waar een berg vuilniszakken tegenaan ligt.

,,Het wordt steeds erger. Mensen op weg naar de Aldi laten gewoon de zak met plastic afval vallen op de grote berg waar mijn vriendin en ik bij staan. Als ik de plannen van de gemeente hoor, denk ik dat we op de goede weg zijn. Nu zeggen bewoners vaak: de gemeente doet er niets aan. En de gemeente zegt: we kunnen het niet alleen. Als bewoners gaan zien dat er nu iets aan gedaan wordt, is dat al mooi.”

De proef loopt ruim een half jaar. Het experiment moet mogelijk aanknopingspunten bieden voor de aanpak van zwerfafval in andere delen van de stad.

Bron: Brabants dagblad

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep