Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto van schip in Piushaven

Duurzaamheid en biodiversiteit in de Piushaven

De afgelopen jaren is het water in de Piushaven steeds helderder geworden, waardoor meer licht beschikbaar is gekomen voor waterplanten. Dit zorgt ervoor dat de waterplanten veel voedingstoffen uit het water opnemen en concurreren met algen, waardoor de algengroei wordt geremd en de troebelheid verder afneemt. Eveneens remmen de waterplanten zwevend stof dat sneller afzakt naar de bodem, met helderder water tot gevolg. Kortom: het steeds helderder wordende water in de Piushaven bevordert de plantengroei, ook verder de diepte in. Dat klinkt goed en draagt ook bij aan een duurzame en kwalitatief hoogwaardige natuur, en aan het herstel of behouden van biodiversiteit. Maar het heeft ook een keerzijde: sinds 2014 is in de Piushaven sprake is geweest van een sterke ontwikkeling van de invasieve exoot smalle waterpest (Elodea nuttallii) met overlast tot gevolg.

Groen Xtra, onderdeel van de Diamant-groep, is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in onder andere het centrum van Tilburg. In 2019 hebben wij daarom de groeikracht van de smalle waterpest en de concurrentiebepaling van deze soort ten opzichte van andere soorten waterplanten laten monitoren. Daaruit blijkt dat niet overal in de Piushaven de overlast van de smalle waterpest hetzelfde is. Door de smalle waterpest de kans te geven zich maximaal te ontwikkelen in de zones waar de minste overlast wordt veroorzaakt, wordt het omslagpunt beoogd waarbij het water van dermate kwaliteit is dat de groeikracht van de smalle waterpest wordt geremd en andere waterplanten zich kunnen ontwikkelen. Door een aangepast maairegime, waarbij in bepaalde zones minder gemaaid wordt, zullen ook andere soorten waterplanten kansen krijgen met als resultaat een stabiele situatie die geen noemenswaardige overlast meer geeft. Het beheersplan voor dit jaar is hier op afgestemd en zo zorgen we voor een duurzame en biodiverse Piushaven waar iedereen van kan genieten!

 

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep