Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
foto van geveltuintje

Geveltuintjes

Het coronavirus…we kunnen er niet meer omheen en we moeten onze sociale contacten tot 1 juni beperken.

Maar wist je dat je ondanks deze maatregelen nog steeds naar buiten kunt? Zeker nu het weer meewerkt, is het fijn om in de tuin te gaan werken.

Heb je geen tuin, maar wel een stoepje ? Dan is het aan (laten) leggen van een geveltuin wellicht een optie voor je.

Geveltuintjes

Groen Xtra legt in opdracht van gemeente Tilburg geveltuintjes aan bij huizen die geen voortuin hebben. Want meer groen in de straat maakt het gezelliger en gezonder! Zo loopt de temperatuur op hete dagen minder hoog op dan in een stenen straat. Bovendien zakt er bij (onweers)buien meer water in de grond, waardoor er minder kans is op een overbelast riool. Als je klimplanten in je geveltuin plaatst, blijft het begroeide deel van de gevel in de zomer koel en in de winter kan het warmteverlies verminderen. De planten zijn schuilplekken voor insecten en vlinders. Kleine dieren gebruiken de geveltuintjes om van geveltuintje naar geveltuintje te gaan en zich zo veilig te kunnen bewegen door de straat

Voor het jaar 2020 zijn er zo’n 200 aanvragen voor de aanleg van een geveltuin bij gemeente Tilburg binnen gekomen. Voordat wij de opdracht krijgen, moet er eerst gekeken worden of de aanvraag goedgekeurd kan worden. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de aanwezigheid van kabels en leidingen onder de grond en of het trottoir na aanleg van een geveltuin nog breed genoeg is voor rolstoelen.

Wil je ook een geveltuin (laten) aanleggen? Kijk dan op https://www.tilburg.nl/actueel/gebiedsontwikkeling/natuurlijk/

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep