Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto groenmedewerker aan het werk in plantsoen

Goirle gunt werkzaamheden openbaar groen aan Diamant-groep

De gemeente Goirle gunt de Diamant-groep Groen Xtra het onderhoud van de openbare ruimte voor één miljoen euro per jaar. In 2016 moet de gemeente een nieuwe opdracht verstrekken voor het onderhouden van de openbare ruimte. Dat wordt tegenwoordig het integraal beeldbestek genoemd. In het bestek worden enkele kleine wijzigingen gemaakt en worden aanvullende afspraken gemaakt over duurzaamheid en Social Return. Diamant-groep Groen Xtra zal hiervoor vijf werkervaringsplaatsen te allen tijde beschikbaar stellen om personen met een achterstand op de arbeidsmarkt kansen te geven op de arbeidsmarkt.

De huidige aanbestedingswet staat toe om deze werkzaamheden niet Europees openbaar aan te besteden. Daarom hebben B&W van Goirle besloten het werk enkelvoudig onderhands te gunnen aan Diamant-groep Groen Xtra. Het contract geldt voor vier jaar met een verlengingsoptie van 3 x 2 jaar. Onder het onderhoud vallen ook de sportvelden van Goirle en Riel.

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep