Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto van medewerker die prullenbak leegmaakt

Groen Xtra tijdens coronacrisis

Karel van Remunt van Groen Xtra: ‘We moeten altijd in het achterhoofd houden dat wij er voor een speciale doelgroep zijn.’

Karel van Remunt is manager van Groen Xtra, een onderdeel van de Diamant-groep. Net als iedere andere groenvoorziener worstelt hij met de gevolgen van de plotselinge crisis. Waar hij tot een paar maanden geleden nog rekening hield met krimp van zijn bedrijf Groen Xtra, hoopt hij nu van harte dat de coronacrisis niet zal zorgen voor groei van zijn bedrijf.

Groen Xtra is een voormalig sw-bedrijf en een onderdeel van de Diamant-groep, waar op dit moment ruim meer dan 500 mensen in dienst zijn. Het bedrijf verzorgt het integrale groenonderhoud voor Tilburg en een aantal omliggende gemeentes. Dat betekent dat Van Remunt met zijn teams de gemeente compleet ontzorgt en het werk met eigen mensen, maar ook met een aantal gespecialiseerde partnerbedrijven uit voert. Van Remunt: ‘Globaal is het zo dat we het zware machinale werk uitbesteden: bermen maaien, bomen snoeien of bijvoorbeeld met de laser blokhagen knippen. In dat soort klussen zijn de reguliere groenaannemers hier in dit gebied toch beter dan wij. Overigens hebben we daarvoor ook niet de juiste machines; een paar tractors en dat is het. Wij willen nadrukkelijk ook geen concurrent zijn van deze bedrijven. We hebben elkaar nodig.’

Daarnaast exploiteert Groen Xtra een grote kwekerij, waar potplanten voor het openbaar groen worden gekweekt. Van Remunt: ‘Dat zijn de wat makkelijkere soorten waarvan je grote aantallen kunt maken: Berberis, Cotoneaster en vergelijkbare soorten. Onze afnemers zijn de grote kwekers die in het openbaar groen zitten: Boot & Dart, Boomkwekerij Udenhout, Ebben; dat soort bedrijven.

Afstand
Van Remunt zet in overgrote meerderheid mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij zegt daarover: ‘Als voormalig sw-bedrijf hebben wij weleens gedacht dat we vergelijkbaar zijn met een normaal bedrijf. Dat is natuurlijk niet zo. Bij ons moet net zo goed gewerkt worden als bij ieder ander bedrijf en als je te laat komt, krijg je ook gewoon op je donder, maar verder zijn we geen gewoon bedrijf en dat merk je ook in deze coronacrisis. Wij hadden op een gegeven moment 35 procent verzuim door de crisis. En dan deden we het nog goed; sommige andere voormalige sw-bedrijven zaten op 50 procent verzuim. Dan kun je zien dat onze doelgroep toch kwetsbaarder is dan de medewerkers van andere groenvoorzieners. Sommige mensen moeten wij overigens verplicht naar huis sturen: mensen met longziektes, diabetes en zo meer. Die zijn niet ziek en willen vaak ook helemaal niet naar huis, omdat ze via hun werk de sociale contacten hebben die ze thuis missen. Maar anderen zijn wat sneller bang of maken misschien wel gebruik van de situatie.’

Seizoen
Het verloop van het seizoen ziet Van Remunt problematisch in. ‘Het gras en het onkruid beginnen te groeien. Als we eenmaal achterlopen, kunnen we dat bijna niet meer inhalen. We proberen dat wel te verhelpen door het inzetten van extra ploegen Poolse inhuurkrachten, maar zelfs daar is moeilijk aan te komen. Een geluk is dat onze partnerbedrijven het op dit moment druk hebben, maar een wat ruimere capaciteit hebben dan normaal. Die mensen kunnen we dus inschakelen.’ Over het algemeen verwacht Van Remunt wel dat zijn opdrachtgevers, de gemeentes dus, wat coulanter zullen zijn, omdat het wat lastiger wordt om alles volgens beeld te realiseren. Overleg is op dit moment echter lastig. Gemeentehuizen zijn massaal ontvolkt; iedereen werkt vanuit huis. Van Remunt probeer dat voor zichzelf te beperken: ‘Ik ben toch de kapitein op het schip; dan verwacht men dat ik op de zaak ben.’ Hij vervolgt: ‘In de groene sector loopt alles gewoon door, maar iedereen houdt er wel rekening mee dat dit gevolgen heeft voor de omzet. Grote hotels en recreatieparken, bijvoorbeeld, blijven wel onderhoud doen, maar grootschalige renovaties zullen zoveel mogelijk uitgesteld worden.’

Groeiscenario
Terug naar het groei- of krimpscenario. Van Remunt had in zijn laatste beleidsnotitie met de titel ’20-24′ al rekening gehouden met een voorzichtige krimp van zijn organisatie in de periode tussen 2020 en 2024; in tijden van hoogconjunctuur worden de mensen die normaal bij hem instromen ook wel door andere bedrijven aangenomen. Van Remunt: ‘Sinds het eind van de wet WSW in 2015 neemt de instroom langzaam af. Dat probeerden wij te compenseren, bijvoorbeeld door in 2019 te experimenteren met open hiring. Dat is een concept waarbij je een baan kunt krijgen zonder een sollicitatieprocedure te doorlopen. Dat ging goed, maar daarmee krijg je mensen binnen die formeel geen afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar informeel eigenlijk wel. Je hebt dan mensen voor wie je geen loonsubsidie krijgt, maar die je ook niet volledig kunt inzetten. Wij hebben geprobeerd om deze mensen in aparte teams te plaatsen, maar dat is ook weer lastig. Vanwege dit soort ontwikkelingen hield ik er rekening mee dat wij over een aantal jaar zouden moeten krimpen in omvang, maar corona zou weleens roet in het eten kunnen gooien. Veel mensen die eigenlijk tot onze doelgroep horen zijn weliswaar aan het werk bij andere bedrijven, maar als er een recessie komt, worden deze mensen ook weer als eerste ontslagen. Dat is helaas de realiteit.’

Corona
De manier waarop Van Remunt met corona omgaat, is al bijna ‘business as usual. Groen Xtra neemt alle gebruikelijke maatregelen, maar ziet ook hoe lastig dat in de praktijk is. Voor de foto zijn we naar een van de vele onderhoudslocaties van het bedrijf gereden: het Noorderbos in Tilburg, een populair wandelgebied in het noorden van Tilburg waar een team van Groen Xtra de prullenbakken moet legen. Van Remunt: ‘Dit is een klus die je normaal met zijn tweeën moet uitvoeren. Probeer dan maar eens constant anderhalve meter uit elkaar te blijven. Ook het transport naar en van de klussen is lastig. Bij veel groenvoorzieners lost men dat op door mensen in hun eigen auto naar de klus te laten rijden. Voor Groen Xtra is dat geen optie, ook omdat veel van onze mensen geen auto hebben. In het begin was dat wat minder een probleem door het hoge verzuim; toen kon je twee mensen in een auto op pad sturen. Nu het verzuim wat afneemt, proberen we het op te lossen met spatschermen in de auto. Maar het blijft lastig, ook in de omgang met het publiek. Mensen vragen je iets en komen dan al snel te dichtbij.’

Bron: Stad+Groen

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep