Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto kunst in de kringloop bij La Poubelle

‘Kunst in de kringloop’ bij La Poubelle

Beeldende kunsttentoonstelling

Kringloopbedrijf La Poubelle presenteert de tentoonstelling ‘Kunst in de kringloop’ van beeldend kunstenaar Zeus Hoenderop. De tentoonstelling wordt vrijdag 23 november om 17.00 uur geopend door Martin de Wolf (GroenLinks) en is te zien tot en met zaterdag 8 december. Vanaf maandag 10 december zijn de tentoongestelde artikelen te koop in de winkel.

In de tentoonstelling ‘Kunst in de kringloop’ toont Hoenderop, naast kringloopartikelen uit de winkel van la Poubelle, foto’s van deze artikelen die zijn gefotografeerd in de context van zijn vorige tentoonstelling ‘Residentie Heilige Dionysius van Parijs’. Deze tentoonstelling was in oktober 2018 te zien op het voormalige terrein van Huize Moerenburg. Het was zowel een eerbetoon aan de patroonheilige Dionysius van Tilburg als een pleidooi voor zuivere lucht.

Dionysius van Parijs is een noodhelper, die men onder andere kan aanroepen bij longziekten. Als we nu naar de longen van de aarde kijken of van onze stad, hoe kunnen we dan zorgen dat we deze longen en onze longen gezond houden? Zowel vanuit het perspectief duurzaamheid als de herwaardering van vergeten bronnen uit het verleden, wordt Dionysius nieuw leven ingeblazen als patroonheilige voor zuivere lucht.

In de tentoonstelling ‘Residentie Heilige Dionysius van Parijs’ had Hoenderop goederen uit de winkel van La Poubelle als readymades ingezet. Het doel hiervan was tweeledig:

  • Hierdoor werden de kringloop goederen in een context van kunst gepresenteerd, waardoor er een nieuw potentieel publiek werd aangetrokken voor kringloopartikelen.
  • Door de goederen van La Poubelle als readymades binnen een tentoonstelling te plaatsen, werden er geen nieuwe goederen of materialen gebruikt voor het vervaardigen van kunstwerken. Op deze manier wordt er duurzamer omgegaan met het hergebruik van goederen.

Kringloopwinkels dragen bij aan de zuivere lucht die we allemaal inademen. Doordat spullen langer in omloop blijven en minder snel worden afgedankt, hoeven er minder nieuwe goederen te worden geproduceerd en vervoerd. Het hergebruiken van goederen levert daarmee een directe bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot, wat resulteert in het inademen van schonere lucht.

Readymade is een kunstvorm waarbij een industrieel voorwerp uit zijn alledaagse omgeving wordt gehaald en binnen de context van kunst getoond. Binnen de traditie van readymade als kunstvorm gaat Hoenderop in de tentoonstelling ‘Kunst in de kringloop’ in La Poubelle verder. Dit door in plaats van deze readymades te conserveren binnen de kunstwereld, het weer terug te plaatsen in de kringloop.

Als koper koop je bijvoorbeeld een stoel, wat tevens een gesigneerd kunstwerk is. Daarbij krijg je als klant de foto van de stoel, zoals die te zien was in de tentoonstelling ‘Residentie Heilige Dionysius van Parijs’ erbij cadeau.

 

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep