Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto alle medewerkers SORT BV

Verlenging samenwerking van de Diamant-groep met Sort

Sort bv en de Diamant-groep zetten hun samenwerking in maatschappelijk verantwoord ondernemen voort. Hierdoor zijn 75 medewerkers van de Diamant-groep verzekerd van hun werk: tweedehandskleding sorteren op locatie bij Sort.

Plek voor mensen met een beperking
Sort en de Diamant-groep werken al ruim vijf jaar intensief samen. Met het ondertekenen van het contract en de intentieverklaring laten beide partijen zien het voornemen te hebben deze samenwerking verder geïntensiveerd voort te zetten.

Ramses Backx, directeur Sort: “Ik ben heel tevreden over de samenwerking met de Diamant-groep. Omdat wij als Sort  maatschappelijk verantwoord ondernemen en het lokaal creëren van arbeidsplaatsen belangrijk vinden, hebben wij ruim vijf jaar geleden het hele productieproces met betrekking tot het sorteren van tweedehandskleding uitbesteedt aan de Diamant-groep. Inmiddels werken er 75 medewerkers van de Diamant-groep bij ons op locatie. Zij sorteren al het in de regio ingezamelde textiel!”

Peter Veeke, manager Diamant-groep Industrie, vult aan: “Onze medewerkers voelen zich vertrouwd in een stabiele werkomgeving waar ze verzekerd zijn van passend werk. Wij gaan ons verder inzetten om deze passende werklocatie tot een succes te maken en deze te behouden voor de doelgroep van de Diamant-groep. Wij zijn dan ook blij met deze contractverlenging en de intentieverklaring voor de toekomst.”

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep