Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Toegankelijkheid

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Toegankelijkheidsverklaring

Van de websites www.diamant-groep.nl is een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Deze is gepubliceerd op het https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Status digitale toegankelijkheid

Status D – Voldoet niet

Diamant-groep heeft maatregelen genomen om haar huidige website gebruikersvriendelijker en toegankelijker te maken voor verschillende doelgroepen. We hebben er voor gekozen om nog geen onderzoek te laten plaatsvinden, omdat in eind 2022 de website vernieuwd wordt.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als u een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten via een mail naar communicatie@diamant-groep.nl

Geef daarbij aan:

  • het probleem waar u tegenaan loopt
  • de link naar de pagina waar het over gaat
  • welke browser en welke versie u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome)
  • of u hulpmiddelen gebruikt zoals een schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep