Diamant-groep beeldmerk

Algemene voorwaarden Boomkwekerij

Onder ‘Diamant-groep Groen Xtra’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan het onderdeel Groen Xtra van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam Diamant-groep als bedoeld in artikel 8 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Diamant-groep.

Op de afzet en verhandeling door Groen Xtra van boomkwekerijproducten zijn – met uitzondering van de artikelen 19 en 20 – van toepassing de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage.

 

Contactgegevens

Diamant-groep
Zevenheuvelenweg 14
5048 AN Tilburg

Postbus 5033
5004 EA Tilburg