Diamant-groep beeldmerk

Algemene voorwaarden Groenvoorziening

Onder ‘Diamant-groep Groen Xtra’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan het onderdeel Groen Xtra van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam Diamant-groep als bedoeld als bedoeld in artikel 8 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Diamant-groep.

Op de uitvoering van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden van Diamant-groep groen Xtra zijn van toepassing de bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage gedeponeerde Algemene Voorwaarden voor de leden van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

Op de verkoop aan consumenten zijn van toepassing de bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht gedeponeerde Algemene consumentenvoorwaarden voor de hovenier/het tuincentrum, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

 

Contactgegevens

Diamant-groep
Zevenheuvelenweg 14
5048 AN Tilburg

Postbus 5033
5004 EA Tilburg