AFAC voorbeeld voor Nederland

13 jun 2024

AFAC ontving begin juni medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij onderzoeken hoe fietsendepots in Nederland werken en hoe deze depots hun maatschappelijke bijdrage kunnen vergroten. Hun doel is te komen tot een landelijk beleid.

En blijkbaar zijn we daar in Tilburg al goed mee bezig! De gemeente Tilburg is zelfs een landelijk voorbeeld, door de samenwerking met lokale partijen en de Diamant-groep. AFAC is daarbij een belangrijke schakel in de keten.

AFAC levert op verschillende manieren een maatschappelijke bijdrage. De Diamant-groep – en dus ook AFAC – vindt tenslotte dat iedereen er toe doet en we willen dat iedereen meedoet. Werk is bij uitstek een middel om mensen te ontwikkelen.

Ook via de fietsen draagt AFAC bij aan de maatschappij. AFAC knapt fietsen die niet worden opgehaald, op en doneert een gedeelte hiervan aan organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Denk aan Stichting Leergeld en Traverse.

We zijn er trots op een voorbeeld te mogen zijn voor andere fietsendepots!