Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

ANBI

De Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep, waar Dierenopvang Hart van Brabant onderdeel van uit maakt, heeft de ANBI status. De Belastingdienst heeft de Diamant-groep erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Door de ANBI-status zijn giften aan de Diamant-groep, maar ook aan Dierenopvang Hart van Brabant aftrekbaar volgende de geldende regels. In het kader van de toekenning van de ANBI-status zijn onderstaande documenten van belang:

Jaarrapport Diamant-groep 2020

Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023 t/m 2025

Standaardformulier publicatieplicht

 

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep