Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto conciërge school

Missie

De Diamant-groep draagt bij aan de participatie in werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om zo te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt.

Uitgangspunten:

  • De Diamant-groep heeft expertise in werk, werkaanpassingen en begeleiding in werk ten behoeve van de doelgroep.
  • De Diamant-groep wil een innovatieve en betrouwbare partner zijn voor gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet.
  • De Diamant-groep zorgt ervoor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetbaar worden in banen bij reguliere werkgevers.
  • De Diamant-groep wil bijdragen aan een sterke arbeidsmarktregio en daarbinnen een goede uitvoeringsorganisatie zijn.
  • De Diamant-groep beschikt over een infrastructuur en extern netwerk en bieden daarmee waar nodig (tijdelijk) werk- en ontwikkelingsmogelijkheden, zowel binnen als buiten de eigen bedrijven.
  • De Diamant-groep gelooft in sociaal ondernemerschap en combineren de sociale doelstelling met ondernemerschap en een efficiënte (financiële en organisatorische) bedrijfsvoering.
  • De Diamant-groep speelt flexibel in op lokale en regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de personeelsvraag van werkgevers.
  • De Diamant-groep faciliteert en ontzorgt gemeenten, werkgevers en werknemers.
  • Diamant-groep werkt duurzaam samen met private en publieke ketenpartners en collega SW-bedrijven.

Ambitie

In onze (arbeidsmarkt)regio doet iedereen mee in werk. Wij zijn expertisepartner op het gebied van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

 

 

 

 

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep