ANBI

De Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep, waar Dierenopvang Hart van Brabant onderdeel van uit maakt, heeft de ANBI status. De Belastingdienst heeft de Diamant-groep erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Door de ANBI-status zijn giften aan de Diamant-groep, maar ook aan Dierenopvang Hart van Brabant aftrekbaar volgens de geldende regels. In het kader van de toekenning van de ANBI-status zijn onderstaande documenten van belang:

Totaal bestand jaarrapport Diamant-groep 2020

Begroting 2022 en Meer jaren begroting 2023 tm 2025

Diamant-groep standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen