Bestuur

De Diamant-groep voert de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Gilze en Rijen, Dongen en Alphen-Chaam. Deze gemeenten werken samen in een gemeenschappelijke regeling, waarbij zij de Diamant-groep hebben opgericht.

Het algemeen bestuur (AB) is het hoogste orgaan binnen de gemeenschappelijke regeling en telt zeven leden. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit drie leden uit het algemeen bestuur. In het algemeen bestuur wordt het sociale en financiële beleid vastgesteld. Het dagelijks bestuur ziet er op toe dat het beleid op de goede manier wordt uitgevoerd en is verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Rik Grashoff, Tilburg

Voorzitter, dagelijks en algemeen bestuur

Maarten van Asten, Tilburg

Algemeen bestuur

Pernell Criens, Goirle

Algemeen bestuur

Mariëlle Doremalen, Gilze en Rijen

Dagelijks en algemeen bestuur

Judith van Loon, Alphen-Chaam

Dagelijks en algemeen bestuur

Ankie de Hoon, Dongen

Algemeen bestuur

Gerrit Overmans, Hilvarenbeek

Algemeen bestuur