Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto medewerker lijnen plaatsen sportveld

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Voortaan is er dus één regeling voor iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft. Gemeenten voeren de Participatiewet uit, zorgen voor begeleiding naar werk en verstrekken een uitkering als dat nodig is (en kunnen daarvoor een tegenprestatie vragen).

Mensen met een vast Wsw-arbeidscontract behouden hun baan; maar na 1 januari 2015 is instroom in de Wsw niet meer mogelijk.

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep