Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto administratief medewerker

Baanafspraak

Onderdeel van de Participatiewet is de Wet baanafspraak. Het doel van de baanafspraak is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. In het sociaal akkoord hebben werkgeversorganisaties, vakbonden en kabinet afgesproken om tot 2026 geleidelijk in totaal 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Als het werkgevers in Nederland niet lukt om het afgesproken aantal banen te creëren, kan de Quotumwet in werking treden. Deze wet verplicht werkgevers met 25 werknemers of meer om een aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of anders een boete te betalen.

Onder de doelgroep van de baanafspraak vallen:

  • mensen in de Wajong die kunnen werken
  • mensen met een Wsw-indicatie
  • mensen met een WIW-baan
  • mensen met een ID-baan
  • mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat ze niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep