Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen is ondernemen met hart voor uw zaak én voor mensen. In het bijzonder voor mensen voor wie werk niet vanzelfsprekend is. Zij zijn van grote waarde voor de arbeidsmarkt. En meedoen op de arbeidsmarkt is van grote waarde voor hen. Ze hebben alleen een kans en de juiste hulp en ondersteuning nodig.

De werkgevers met wie wij samenwerken – sociale ondernemers – geven hen die kans. Een kans om mee te doen en zich te ontwikkelen. Wat dat oplevert?

 • Gemotiveerde medewerkers
 • Financiële voordelen dankzij subsidies en regelingen
 • Vooral: een goed gevoel

Wilt u ook mensen mee laten doen? Er zijn mogelijkheden genoeg. Wij helpen u graag bij de invulling van uw sociaal ondernemerschap en social return.

Sociaal ondernemen

Diamant-groep
Zevenheuvelenweg 14
5048 AN Tilburg

Postbus 5033
5004 EA Tilburg

Wel personeel, geen risico’s en administratie

Op zoek naar medewerkers? Wij hebben ze voor u in huis. Op het gebied van coaching en begeleiding ondersteunen we u en de kandidaten zoveel als gewenst. Onze kandidaten werken op detacheringsbasis. Dat betekent dat we u ook het administratieve werk uit handen nemen.

Kiest u voor groepsdetachering dan zorgen wij ook voor de begeleiding op de werkvloer. Want juist de begeleiding van onze medewerkers is cruciaal in succesvolle detachering.

Detachering is al mogelijk vanaf een periode van drie maanden. Onze collega’s van KikMaat vertellen u er graag meer over.

Meer over detachering »

Mensen een kans geven door passend werk te bieden

U wilt mensen een kans op werk bieden. Maar wat is er allemaal mogelijk binnen de taken in uw organisatie? Moet er misschien werk aangepast worden? En welke extra begeleiding is er nodig? Wij helpen u graag met jobcarving en functiecreatie.

Jobcarving

Jobcarving betekent dat we bestaand werk anders indelen, zodat het geschikt wordt voor een kandidaat. Een voorbeeld van jobcarving: “Een garagebedrijf met een capaciteitsprobleem zal al snel denken aan een extra monteur, maar het kan ook anders. Door taken die eigenlijk niet bij hun beroep horen zoals opruimen, administratie of auto’s naar buiten rijden, weg te halen bij de automonteurs die al in dienst zijn, ontstaat een nieuw takenpakket dat uitstekend geschikt is voor één van onze medewerkers. Die kan de automonteurs ontlasten zodat zij zich bezig kunnen houden met hun kerntaken.”

Functiecreatie

Bij functiecreatie optimaliseren we werkprocessen. Dit betekent dat eenvoudige taken van (duurdere) medewerkers worden samengevoegd tot één of meerdere nieuwe functies. Of tot een nieuw takenpakket. Daarmee creëer je nieuwe functies die geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En daarmee verlagen we de werkdruk bij de reguliere medewerkers. Zij kunnen zich concentreren op hun kerntaken.

In bijna alle bedrijven kan je functiecreatie toepassen. Het is ook een oplossing voor personeelstekort of een hoog ziekteverzuim.

Een voorbeeld van functiecreatie: “Denk bij functiecreatie aan het schoonhouden van het magazijn. Medewerkers moeten orders picken waarbij lege dozen op de grond belanden. In hun plaats kan iemand anders ervoor zorgen dat de werkvloer leeg en schoon blijft door deze lege dozen op te ruimen. Of al het restmateriaal scheiden zodat plastic en papier apart ter vernietiging aangeboden kan worden. Of de dozen waar meerdere producten inzitten alvast open maken zodat de order pickers er gemakkelijk de gewenste aantallen uit kunnen halen.”

Bestaande functies verdwijnen dus niet, maar de niet-kerntaken vormen samen nieuwe banen.

Ons bedrijfsonderdeel KikMaat helpt u graag verder.

Werk uitbesteden

Heeft u werk op het gebied van inpakken, labellen, monteren, schoonmaken of het bezorgen van post? Dit is een greep uit de werkzaamheden die u bij één van onze werkbedrijven uitbesteden. Dit zorgt voor een win-win-situatie: u wordt ontzorgd én u helpt mensen voor wie deelname aan de arbeidsmarkt minder vanzelfsprekend is. Ontdek welke werkzaamheden u aan ons kunt uitbesteden.

Subsidies en regelingen

Als sociaal ondernemer geeft u mensen een kans die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het ook financieel interessant. U kunt namelijk gebruikmaken van verschillende regelingen en subsidies. Wij helpen u graag bij het vinden van de regelingen en subsidies waar u voor in aanmerking komt. Dat is vaak nog best ingewikkeld. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gangbare. En goed om te weten: veel van deze regelingen gelden als u iemand bij u in dienst neemt én als u via ons mensen gedetacheerd werk biedt.

Loonkostensubsidie

Wanneer u als werkgever een medewerker die valt onder de Participatiewet een baan biedt, heeft deze vaak wat meer tijd, uitleg of begeleiding nodig. Dat zorgt meestal voor een verminderde productiviteit ten opzichte van een reguliere medewerker. De loonkostensubsidie compenseert u voor deze verminderde productiviteit van de medewerker.

Stimuleringspremie

Als u iemand met een belemmering richting werk toch een regulier dienstverband aanbiedt, brengt dit mogelijk extra inspanningen en kosten met zich mee. Daarvoor krijgt u de stimuleringspremie. Dit is een eenmalig bedrag dat u compenseert voor opstartkosten, tegemoetkoming in de loonkosten of andere kosten voor bijvoorbeeld een jobcoach of scholing.

Lage inkomens-voordeel (LIV)

Neemt u bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan? Dan kunt u Lage Inkomens Voordeel krijgen. Hiermee verlaagt u uw loonkosten voor medewerkers met een laag loon. Daarmee wordt het in dienst nemen van deze gemotiveerde en gekwalificeerde mensen financieel nog aantrekkelijker.

Looncompensatie bij ziekte: no-riskpolis

Heeft u iemand in dienst met een indicatie banenafspraak (medewerker staat dus in het Doelgroepregister) en is deze medewerker ziek? Dan krijgt u een compensatie. Dat heet de no-riskpolis.

Bij ziekte betaalt u het loon gewoon door. Tegelijkertijd geeft u bij het UWV aan dat de medewerker ziek is. Het UWV vergoed het loon tijdens de ziekteperiode aan u.

Loonkostenvoordeel

Loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor organisaties die een of meerdere:

 • Medewerkers in dienst nemen die vallen onder de banenafspraak en/of scholingsbelemmerden. Een scholingsbelemmerde is iemand die moeite had met het volgen van onderwijs bijvoorbeeld door ziekte.
 • Medewerkers in dienst nemen met een WIA- of WAO-uitkering.
 • Medewerkers in dienst nemen van 56 jaar of ouder met een uitkering.

Maatwerk

Voor alle subsidies en regelingen geldt: het is maatwerk. Onze collega’s van KikMaat helpen u graag verder. Neem voor meer informatie contact op met Karolien Réz: karolien.rez@kikmaat.nl.

Beperkt werkgeversrisico bij ziekte

En tegemoedkoming kosten

Voor de medewerkers die via ons gedetacheerd zijn – door inzet van ons product P-detachering – zijn wij de formele werkgever. Dat betekent dat wij het werkgeversrisico dragen als een medewerker ziek is of ziek uit dienst gaat. Bij ziekte ontvangt u nog steeds van ons een factuur, waarbij wij de ontvangen gelden vanuit de No-Riskpolis in mindering brengen. U kunt ook kiezen voor de Verzuim Plus-regeling van P-detachering. Daarmee verzekert u het gehele financieel risico bij verzuim. Wij crediteren dan naast de ontvangen No-Riskgelden ook de werkgeverslasten en de verloningskosten over de ziektedagen. Over de ziektedagen sturen wij dan dus geen factuur.

Werkplekaanpassingen vergoed

Zijn er werkplekaanpassingen nodig om ervoor te zorgen dat een medewerker het werk kan uitvoeren? Dat wordt vaak vergoed door verschillende instanties. We adviseren u graag over de mogelijkheden.

Banenafspraak

Iedereen mee laten doen

De banenafspraak is een wet om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen bij ‘gewone’ werkgevers. In die wet hebben werkgevers afgesproken de komende jaren 100.000 werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren. Dat kunnen zijn:

 • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
 • (Voormalige) leerlingen uit het voorgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro).
 • Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening).
 • Wajongers met arbeidsvermogen. Dit zijn mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben gekregen en daardoor een arbeidsbeperking hebben.
 • Mensen met voormalige Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) of Besluit in- en doorstroombanen (ID).

Bron: Rijksoverheid

Kortom: door medewerkers van de Diamant-groep een werkplek te bieden, laat u mensen meedoen én draagt u bij aan de banenafspraak.

Wilt u meedoen aan de banenafspraak? Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Neem contact op met Karolien Réz: karolien.rez@kikmaat.nl.

WSP: Alles voor sociaal ondernemen

Wilt u sociaal ondernemen? Dan klopt u aan bij het WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Brabant. Dit is een samenwerking tussen UWV, gemeenten en leerwerkbedrijven (zoals de Diamant-groep) in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. WSP is hét startpunt voor werkgevers die sociaal willen ondernemen. Hier vindt u alles wat u nodig heeft: informatie, begeleiding en kandidaten.

WSP weet voor welke regelingen en subsidies u in aanmerking komt. Ook bent u bij ons aan het juiste adres voor advies en ondersteuning bij het vinden van passend personeel. Onze accountmanagers hebben toegang tot alle beschikbare kandidaten in onze arbeidsmarktregio. Dus naast onze ‘eigen’ kandidaten bij de Diamant-groep, weten we ook welke potentiële medewerkers er bij collega ontwikkel- en werkbedrijven, UWV en gemeenten inzetbaar zijn. Zo krijgt u de best passende kandidaat. En krijgen onze gezamenlijke kandidaten de best passende werk- en ontwikkelplek. Zo zorgen we er samen voor dat zoveel mogelijk mensen meedoen.

Heb je een vraag?

Ik ben Karolien Réz en help u graag. U kunt mij mailen, maar ook bellen of een Whatsapp-bericht sturen via 06 14 32 08 82.