Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Contact

KikMaat
Annemiek van Geersdaele
Zevenheuvelenweg 14
Postbus 5033
5004 EA Tilburg
T 013 46 41 480
E info@kikmaat.nl

Foto technisch medewerker bij bibliotheek Tilburg

Jobcarving

Diamant-groep komt bij veel bedrijven over de vloer. Zo merken we dat steeds meer organisaties meer willen doen met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In samenwerking met de Diamant-groep kunt u hier invulling aan geven. We kijken dan samen met u waar zich mogelijkheden voordoen in het bedrijf. Jobcarving is een van onze MVO-instrumenten. Samen met u kijken we dan naar de effectiviteit van medewerkers. Soms blijkt dan dat uw medewerkers (te) veel bezig zijn met allerlei eenvoudige bijtaken. Onze ervaring is dat in zo’n geval sommige functies beter opgedeeld kunnen worden. Eenvoudigere taken bundelen we dan in een nieuwe functie. Dit noemen we jobcarving. Door jobcarving richten medewerkers zich op hun kerntaken. Zo kunt u een nieuwe functie creëren voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van (meer) maatschappelijk verantwoord ondernemen en spreekt dit instrument u aan? We bespreken graag samen met u de mogelijkheden. Natuurlijk gaat het daarbij altijd om maatwerk.

Uit de praktijk

Annemiek van Geersdaele, teamleider bij de Diamant-groep: ‘Een garagebedrijf met een capaciteitsprobleem denkt al snel aan het aannemen van een extra monteur. Het kan ook anders. Door taken die eigenlijk niet bij hun beroep horen, zoals opruimen, administratie of auto’s naar buiten rijden, weg te halen bij de automonteurs die al in dienst zijn, ontstaat een nieuw takenpakket dat uitstekend geschikt is voor een van onze medewerkers. Die kan de automonteurs ontlasten, zodat zij zich bezig kunnen houden met hun kerntaken.’

In het kort

  • Medewerker(s) van de Diamant-groep nemen eenvoudige, routinematige taken over. Denk aan schoonmaakwerk, kopieerwerk, voorraden opslaan, auto’s wassen et cetera.
  • Uw medewerkers hebben meer tijd om kwaliteit te leveren of om hoger gekwalificeerd werk te verrichten.
  • Uw organisatie wint aan kwaliteit of boekt efficiencywinst, omdat eenvoudiger taken uitgevoerd worden door lager gekwalificeerd, minder duur personeel.
  • Indien gewenst adviseert de Diamant-groep u over opsplitsing van functies en werkzaamheden die overgenomen kunnen worden.
  • U beslist over de aard van het dienstverband: medewerker(s) van de Diamant-groep treden in dienst of worden bij u gedetacheerd.

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep