Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Contact

Begeleidings- en bemiddelingsorganisatienewsvoorbeeld1
Liesbeth Nickl van Nikelsberg
Zevenheuvelenweg 14
Postbus 5033
5004 EA Tilburg
T 013 46 41 477
E info@diamant-groep.nl

Foto groenmedewerkers snoeien heg

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Wilt u zichtbaar maken dat uw bedrijf bezig is met sociaal ondernemen? De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is hiervoor een objectief instrument. Bedrijven krijgen het PSO-keurmerk als ze zich meer dan gemiddeld inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het hebben van een PSO-keurmerk heeft als voordeel dat de sociale identiteit van uw organisatie zichtbaar wordt voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)  van TNO  bestaat uit twee componenten: Een vrij toegankelijk meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt. En een, na certificeringsproces, uit te geven keurmerk. De PSO is wetenschappelijk onderbouwd en uitgegroeid tot landelijk erkende norm voor inclusief ondernemerschap en inclusieve werkgevers. De PSO wordt jaarlijks doorontwikkeld o.b.v. nieuwste wetenschappelijke inzichten. Groeien op de PSO-prestatieladder is mogelijk door (directe) werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en (indirect) door aantoonbaar socialer in te kopen. Door in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties groeit een organisatie ook op de PSO-prestatieladder. Daardoor vragen steeds meer organisaties en gemeenten de PSO uit richting hun eigen ketenpartners zoals leveranciers en opdrachtnemers. De acceptatie van de PSO bij Social return bij overheidsopdrachten groeit snel. De PSO wordt door meer dan een kwart van de Nederlandse gemeenten toegepast in het kader van Social return.

Vier niveaus

De PSO meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het keurmerk kent een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant-status, trede één, twee en drie. Trede drie is het hoogste niveau. Het niveau wordt bepaald aan de hand van het aantal mensen met een kwetsbare positie dat uw bedrijf inzet, afgezet tegen het aantal reguliere personeelsleden van het bedrijf. Maar het heeft ook te maken met de sociale inspanning die u in het voorgaande jaar heeft verricht.

Waarom PSO?

Met een PSO-erkenning onderscheidt uw organisatie zich op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). U kunt het keurmerk gebruiken:

  • voor interne kwaliteitsmeting;
  • bij externe (MVO)-benchmarking;
  • voor positieve publiciteit over uw organisatie;
  • en ten slotte als meerwaarde / voorsprong bij gunningen en aanbestedingen.

Hulp nodig?

De Diamant-groep is regio distributeur van de PSO. Als distributeur kunnen wij ondersteuning bieden, ondernemers helpen, begeleiden en eventueel een plan van aanpak maken om socialer te ondernemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willianne Verbakel: willianne.verbakel@diamant-groep.nl tel: 06 29030791 of  Liesbeth Nickl van Nikelsberg : liesbeth.nickl.van.nikelsberg@diamant-groep.nl tel: 06 29030869.

 

 

Disclaimer - Privacystatement - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2020 Diamant-groep