Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Contact

Diamant-groep
Zevenheuvelenweg 14
Postbus 5033
5004 EA Tilburg
T 013 46 41 911
E info@diamant-groep.nl

Foto schilderen

Social Return

Wat is social return?

Social return levert een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld. Op deze manier vraagt de inkopende partij als opdrachtgever iets terug aan haar opdrachtnemers: kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Social return kan in principe worden ingezet door alle (semi)overheidsinstellingen en bedrijven die een professioneel inkoopbeleid kennen en/of met regelmaat aanbestedingen uitzetten. Zoals: woningcorporaties, provincie, onderwijsinstellingen, gemeenten.

Hoe werkt social return?

De inkopende partij, bijvoorbeeld een gemeente, schrijft een opdracht uit, via een (Europese) aanbesteding. De inkopende partij maakt een bestek en een programma van eisen, met daarin de specifieke voorwaarden voor de opdracht. In het bestek worden naast de reguliere eisen en wensen (prijs, kwaliteit en duurzaamheid) social return als verplichting gesteld. In het aanbestedingsproces worden de aanbiedingen van de leveranciers beoordeeld in hoeverre ze in het aanbod voldoen aan de gestelde voorwaarden. Daar wordt ook social return bij meegewogen.

Wie zijn er bij betrokken?

Bij social return zijn steeds (minimaal) drie partijen betrokken: de inkopende partij, de leverancier en de Diamant-groep. Ieder partij kent hierin mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

  • Inkopende partij U wilt social return opnemen in uw inkoopvoorwaarden. Uw organisatie verplicht dan uw leveranciers een bepaald percentage van een gegunde opdracht te gebruiken om werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Leverancier U dingt mee naar een opdracht van de inkopende partij. Hoe u invulling wilt geven aan social return, speelt een belangrijke rol bij de gunning van de opdracht. Daarom denkt u hierover al na bij het opstellen van uw offerte. U benoemt uw plannen voor het invullen van de social return zo duidelijk mogelijk in de offerte. Als u wilt kan de Diamant-groep u hierbij adviseren. Zodra de inkopende partij u de opdracht gunt, neemt u contact op met de Diamant-groep.
  • Diamant-groep In een gesprek kijken wij met u naar de feitelijke invulling van de social return. We bespreken de mogelijkheden en wederzijdse verwachtingen. Er zijn twee mogelijkheden:
    • Het bieden van een werkplek aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
    • Het uitbesteden van opdrachten of werkzaamheden aan de Diamant-groep.

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep