Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto van kandidaat tijdens counseling

Individuele counseling

Aanmelden

Counseling leidt tot het vervangen van belemmerende overtuigingen en patronen door positieve en helpende overtuigingen en inzichten. De kandidaat kan na counseling het leven weer invullen, zonder afhankelijk te zijn van anderen of situaties.

Voor wie?

Counseling is bestemd voor kandidaten die graag helderheid willen scheppen in hun gedachten en gevoelens. Door middel van counseling leren zij zelf beslissingen te nemen of hun leven een andere wending te geven.

Hoe werkt counseling?

Counseling kan een oplossing zijn voor kandidaten die in het persoonlijke leven tegen (emotionele) vraagstukken aanlopen die bepalend zijn voor de participatie naar werk  (denk aan opvoedkundige vraagstukken, relatieproblemen, rouwverwerking en omgaan met verlies en verdriet). Counseling kan daarnaast grote waarde hebben bij vraagstukken in relatie tot werken zoals bij motivatievraagstukken en bij het zoeken naar een nieuwe balans tussen het persoonlijk leven en werken.

Een counselor verkent samen met de kandidaat de situatie. Hoe beleeft de kandidaat deze situatie? Welke gevoelens spelen daarbij een rol? Counseling is geen therapie. Mocht uit de gesprekken blijken dat een andere behandeling nodig is, dan zal de counselor de kandidaat doorverwijzen.

Aanmelden

 

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep