Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto van kandidaat tijdens counseling

Individuele coaching

Aanmelden

Bij coaching zet de coach op interactieve wijze de kandidaat aan tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het ontdekken, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.

Voor wie?

Coaching is bedoeld voor kandidaten die problematiek ervaren op bepaalde levensgebieden en dit (nog) niet op orde hebben.

Hoe werkt coaching?

Coaching biedt hulp bij kandidaten met een mentaal, praktisch of organisatorisch probleem. Soms kennen kandidaten de eigen mogelijkheden en talenten niet of benutten die onvoldoende. Of worden gehinderd door belemmerende ideeën over zichzelf. Begeleiding in de vorm van coaching geeft zicht op wat een kandidaat drijft, uitdaagt en prikkelt, en  op eventuele belemmeringen.

Als het probleem of de uitdaging na de intake duidelijk is, gaat de coach met de kandidaat doelen stellen. Vervolgens wordt samen met de kandidaat een actieplan besproken en wordt de kandidaat gecoacht zodat die zijn of haar zelf gestelde doelen behaalt. Om de coaching te borgen wordt er met de kandidaat naar nieuwe strategieën gekeken om het in de toekomst anders te doen.

Aanmelden

 

 

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep