Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto persoonlijk gesprek

Loopbaancoaching

Aanmelden

Loopbaancoaching is geschikt voor kandidaten die een (nieuwe) koers en inspiratie zoeken in werk dat past bij hun talenten en wensen. Het doel van het traject is dat de kandidaat meer inzicht krijgt in competenties bij het maken van loopbaangerichte keuzes en wat de onderliggende drijfveren zijn om verder te willen groeien in het functioneren.

Voor wie?

Deze module is bedoeld voor kandidaten, waarbij de inschatting wordt gemaakt dat er extra ondersteuning nodig is bij het inzicht krijgen in drijfveren, competenties en vaardigheden, om vervolgens loopbaangerichte keuzes te kunnen maken.

Hoe werkt het?

Door middel van de module loopbaancoaching wordt de kandidaat passende loopbaanbegeleiding geboden en worden kandidaten ondersteund bij het beantwoorden van de vraag: hoe realiseer ik mijn loopbaanwens? Door het inzetten van de juiste coachingsvaardigheden worden kandidaten tot inzicht en zelfsturing gebracht, om regie te krijgen over de te nemen stappen in de loopbaan. De focus ligt hierbij op het potentieel van kandidaten: de talenten en ambities.

Aanmelden

 

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep