Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto van statushouder aan het werk bij Productie

Klantroute Taal

Aanmelden

De klantroute Taal heeft tot doel om de kennis van de Nederlandse taal (met name spreken) te vergroten om daarmee de zelfredzaamheid te bevorderen en een eerste stap naar participatie te kunnen zetten.

Voor wie?

Deze klantroute is speciaal afgestemd op alle anderstaligen die de Nederlandse taal nog niet beheersen en veelal een vrijstelling hebben (of mogelijk krijgen) voor de inburgeringsplicht. De anderstaligen kunnen eenvoudige zinnen en/of woorden in het Nederlands spreken en begrijpen.

Participatie of Re-integratie is (nog) niet mogelijk voor deze kandidaten.

Hoe werkt het?

In kleine groepen wordt in twee dagdelen per week intensief geoefend met de Nederlandse taal. De taaloefeningen worden niet via de (traditionele) klassikale lesmethode gegeven maar de Nederlandse taal wordt geleerd door samen activiteiten te ondernemen (denk aan: eenvoudige taalspelletjes, inkopen doen en gezamenlijk koken, TV kijken en bespreken e.d.). Begeleiding vindt onder meer plaats door een tweetalige begeleider/trainer.

Aanmelden

 

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep