Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto van statushouder aan het werk bij Productie

Klantroute Taal Statushouders

Aanmelden

De klantroute Taal Statushouders heeft tot doel om de kennis van de Nederlandse taal (met name spreken) te vergroten om daarmee de zelfredzaamheid te bevorderen en een eerste stap naar participatie te kunnen zetten.

Voor wie?

Deze klantroute is speciaal afgestemd op statushouders die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen  (A0) en veelal een vrijstelling hebben (of mogelijk krijgen) voor de inburgeringsplicht. Re-integratie naar werk is (nog) niet mogelijk voor deze kandidaten en er is vaak sprake van (multi) problematiek.

Hoe werkt het?

In kleine groepen wordt in twee dagdelen per week intensief geoefend met de Nederlandse taal. De taaloefeningen worden niet via de (traditionele) klassikale lesmethode gegeven maar de Nederlandse taal wordt geleerd door samen activiteiten te ondernemen (denk aan: eenvoudige taalspelletjes,  inkopen doen en gezamenlijk koken,  TV kijken en bespreken e.d.). Begeleiding vindt onder meer plaats door een tweetalige begeleider/trainer.

Aanmelden

 

Disclaimer - Privacystatement - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2020 Diamant-groep