Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto van onderbenen jongeren

Klantroute Participatie Jongeren

Aanmelden

Klantroute Participatie is een intensief maatwerktraject gericht op het zetten van een stap op de Participatieladder met speciale aandacht voor het aanpakken van de belemmeringen uitgaande van de belevingswereld van jongeren.

Voor wie?

Deze klantroute is er voor jongeren tot 27 jaar die met een intensieve begeleiding weer een stap naar participatie, werk of opleiding kunnen maken. Er is vaak sprake van (multi) problematiek.

Hoe werkt het?

Individueel en laagdrempelig wordt ingezet op passende begeleiding voor de jongeren: ‘doen wat nodig is’. Er is veel aandacht voor de aanpak van de belemmerende factoren (denk aan: schulden, gebrek aan zelfvertrouwen, het hebben van een klein netwerk, fysieke of mentale klachten). Er wordt nauw samengewerkt met betrokken instanties en het sociale netwerk van de jongere. De activiteiten die – naast de individuele begeleiding – samen met de jongeren worden gedaan kunnen zeer divers zijn: bijvoorbeeld het organiseren van een ontwikkelplek, het mee bezoeken van een open dagen van scholen, het regelen van externe hulpverlening et cetera.  Met energie en passie gaan de begeleiders een samenwerking met de jongeren aan gericht op een goede vervolgstap.

Aanmelden

 

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep