Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto statushouden stage bij Productie

Klantroute Statushouders

Aanmelden

Klantroute Statushouders is een intensief maatwerktraject gericht op het zetten van een stap op de het gebied van re-integratie en/of participatie met speciale aandacht voor belemmeringen die worden ervaren in de Nederlandse samenleving.

Voor wie?

Deze klantroute is geschikt voor statushouders die het basisniveau Nederlandse taal beheersen en voor wie participatie en/of re-integratie op termijn mogelijk is.

Hoe werkt het?

Het is een intensief traject waarbij maatwerk het uitgangspunt is. Op een laagdrempelige manier krijgt de klant ondersteuning en begeleiding op verschillende leefgebieden en, wanneer aan de orde, de zoektocht naar werk. De begeleider heeft veel kennis van de achtergrond van de statushouder.

De statushouders volgen groepsbijeenkomsten en voeren individuele gesprekken waarin de onderwerpen variëren van de verschillende leefgebieden tot de werking van de Nederlandse arbeidsmarkt. Parallel aan de wekelijkse groepsbijeenkomsten loopt de taalles verzorgd door een NT-2 docent, die tevens Arabisch spreekt. De combinatie van groepsbijeenkomsten en taallessen zorgt voor een efficiënte en effectieve aanpak van professionele groei.

Aanmelden

 

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep