Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto statushouden stage bij Productie

Klantroute Participatie Statushouders

Aanmelden

Klantroute Participatie Statushouders is een intensief maatwerktraject gericht op het zetten van een stap op de Participatieladder met speciale aandacht voor belemmeringen die worden ervaren in de Nederlandse samenleving.

Voor wie?

Deze klantroute is geschikt voor statushouders die het basisniveau Nederlandse taal beheersen en voor wie participatie wenselijk is. Re-integratie naar werk is vaak nog niet mogelijk voor deze kandidaten en er is meestal sprake van (multi) problematiek.

Hoe werkt het?

In dit maatwerktraject vindt begeleiding plaats op de verschillende leefgebieden met als doel zelfvertrouwen, motivatie en weerbaarheid te vergroten met speciale aandacht voor specifieke belemmeringen die statushouders in onze maatschappij ervaren (de Nederlandse arbeidsmarkt, huisvesting, kinderopvang e.d.). In de eerste fase van het traject worden de belemmerende factoren in beeld gebracht en een plan opgesteld hoe deze verbeterd, opgepakt of weggenomen kunnen worden. Het is een individueel traject waarbij ook groepsactiviteiten aan de orde kunnen zijn of zelfs de thuissituatie van de kandidaat betrokken wordt. De begeleiders beschikken over ruime kennis en ervaring in begeleiding van statushouders.

Aanmelden

 

Disclaimer - Privacystatement - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2020 Diamant-groep