Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto medewerker zwerfafval ruimen

Klantroute Re-integratie

Aanmelden

De Klantroute Re-integratie is een individueel intensief maatwerktraject met als doel kandidaten arbeidsfit te maken zodat de stap naar betaald werk – al dan niet met ondersteuning – gemaakt kan worden.

Voor wie?

Deze route is bedoeld voor kandidaten waarbij de inschatting wordt gemaakt dat ze binnen afzienbare tijd de stap kunnen zetten naar werk (al dan niet gesubsidieerd) of opleiding. De kandidaten hebben begeleiding, training of werkervaring nodig om dit doel te behalen.

Hoe werkt het?

De klantroute Re-integratie bestaat uit intensieve begeleiding en ondersteuning om de belemmeringen naar een baan weg te halen om daarmee de kansen op een baan te vergroten. Belemmeringen waaraan gewerkt wordt zijn bijvoorbeeld het ontbreken van werkervaring, werknemersvaardigheden of een realistisch beeld van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan problematieken (bijv. schulden) of klachten (fysiek of mentaal) die de toegang naar werk belemmeren.
Onderdeel van de klantroute kan een ‘ontwikkelplek re-integratie’ zijn. Naast werkervaring en arbeidsritme kunnen hierin specifieke competenties of vaardigheden getraind worden. Voorbeelden daarvan zijn: leren samenwerken, leren omgaan met structuur en hiërarchie, trainen op het lezen en uitvoeren van arbeidsinstructies en versterken van communicatieve vaardigheden op de werkvloer.

De begeleider kan tijdens de klantroute ook aanvullende activiteiten inzetten. Hierbij kan bijvoorbeeld coaching, counseling, loopbaancoaching, één of meerdere trainingen en/of inzet van externe hulpverlening aan de orde zijn.

Download brochure Aanmelden

 

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep