Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto medewerker werkt als suppoost bij het Textiel museum

Loonwaardemeting

Aanmelden

Door middel van een  loonwaardemeting kan de loonwaarde van een kandidaat in een functie worden vastgesteld en wordt tevens een advies uitgebracht over de passendheid van het werk, de noodzaak tot coaching en/of werkplekaanpassingen.

Voor wie?

Een loonwaardemeting is bestemd voor kandidaten die door arbeidsbelemmeringen een verminderde arbeidsprestatie hebben ten opzichte van reguliere medewerkers. Voor een betrouwbare loonwaardemeting moet de kandidaat minimaal twee maanden in de functie aan de slag zijn.

Hoe werkt het?

Het onderzoek bij zowel de werkgever als de kandidaat wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde loonwaarde-expert met behulp van het (gevalideerd) Dariuz-loonwaardesysteem.
De loonwaarde-expert bezoekt de werkplek van de werknemer, waarbij de vooraf verkregen informatie wordt uitgediept. Eveneens voert de loonwaarde-expert een gesprek met de werkgever/leidinggevende. De loonwaarde-expert stelt een advies op over de loonwaarde. Daarnaast staan in het rapport adviezen over de passendheid van de functie, de verwachte duurzaamheid en eventuele noodzakelijke ondersteuning, door bijvoorbeeld een jobcoach.

Download brochure Aanmelden

 

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep