Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto persoonlijk gesprek

Participatieonderzoek

Aanmelden

Met een participatieonderzoek onderzoeken we of een kandidaat (nog) recht heeft op ontheffing van de arbeidsverplichting. Indien van toepassing adviseren we ook over eventuele participatiemogelijkheden van de kandidaat.

Doelgroep

Het participatieonderzoek is gericht op kandidaten die op grond van psychische of medische redenen vrijgesteld zijn (of mogelijk worden) van de arbeidsverplichting.

Werkwijze

Een arbeidsdeskundige voert het participatieonderzoek uit, zo nodig aangevuld met medisch of psychologisch advies. Verdiepend onderzoek wordt uitsluitend ingezet als de arbeidsdeskundige een dergelijke objectivering noodzakelijk vindt. Het onafhankelijke advies voldoet aan de eisen van de Participatiewet.

Download brochure Aanmelden

 

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep