Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Arbeidsdiagnostisch onderzoek

Aanmelden

Met een arbeidsdiagnostisch onderzoek brengen we de arbeidsmogelijkheden van een kandidaat in kaart. Vragen die zo beantwoord kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

  • Is een kandidaat in staat om te werken?
  • Wat zijn de concrete arbeidsmogelijkheden?
  • Zijn er arbeidsbelemmeringen?
  • Met welke aanpassingen moet in een werksituatie rekening worden gehouden?
  • Hoe zou een traject eruit kunnen zien?

Desgewenst kunnen wij ook de aanvraag verzorgen voor de toelating tot het doelgroepenregister Banenafspraak (aanvraag beoordeling arbeidsvermogen).

Doelgroep

Het arbeidsdiagnostisch onderzoek is met name gericht op kandidaten die medische of psychische klachten claimen, die volgens hen van invloed zijn op hun inzetbaarheid in werk. Met dit onderzoek kunt u laten beoordelen of deze klachten gegrond zijn.

Werkwijze

Een arbeidsdeskundige voert het onderzoek uit en geeft daarna een arbeidsdeskundige beoordeling en advies. Vaak is een arbeidsmedische of arbeidspsychologische objectivering van de geclaimde klachten nodig. In dat geval zet de arbeidsdeskundige aanvullend onderzoek in. Dat onderzoek start met een gesprek tussen kandidaat en arbeidsdeskundige. Begeleiding vanuit een betrokken instantie is altijd welkom. Op basis van het arbeidsdeskundig gesprek bepaalt de arbeidsdeskundige het vervolg, eventueel in overleg met de opdrachtgever. Er is altijd sprake van maatwerk. In een integraal rapport worden de resultaten van de gesprekken en onderzoeken weergegeven, evenals de antwoorden op de specifieke vraagstellingen van de opdrachtgever.

Download brochure Aanmelden

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep