Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Coaching

Soms kennen kandidaten hun eigen mogelijkheden en talenten niet of benutten die onvoldoende. Of ze worden gehinderd door belemmerende ideeën over zichzelf. Dit remt zelfontplooiing en groei. Begeleiding in de vorm van coaching geeft dan niet alleen zicht op wat een kandidaat drijft, uitdaagt en prikkelt, maar ook op wat hem/haar eventueel belemmert (bijvoorbeeld eisen die aan de kandidaat gesteld worden door maatschappij, omgeving en werk).

Doelgroep

Coaching is bedoeld voor kandidaten die problematiek ervaren op bepaalde levensgebieden en dit (nog) niet op orde hebben.

Werkwijze

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de kandidaat aanzet tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei; het vergroten van zelfvertrouwen; en het ontdekken, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Tijdens coaching gaat de kandidaat aan de slag met oefeningen en opdrachten die waar mogelijk gekoppeld worden aan de eigen werk- of leefomgeving.

Aanmelden

Wilt u meer informatie over coaching en/of over het aanmelden van kandidaten? Neem dan contact op met Diamant-groep Adviescentrum. Telefoon: 013 – 46 41 911 E-mail: wegwijs@diamant-groep.nl.

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep