Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Counseling

Kandidaten kunnen in hun persoonlijk leven tegen (emotionele) vraagstukken aanlopen. Denk aan opvoedkundige vraagstukken en problemen; thema’s binnen de relatie die verstorend werken; en rouwverwerking: omgaan met verlies en verdriet. Dan kan counseling een oplossing zijn. Succesvolle counseling leidt namelijk tot het vervangen van belemmerende overtuigingen en patronen door positieve en helpende overtuigingen en inzichten. Naast toepassing in het persoonlijk leven, kan counseling ook grote waarde hebben bij arbeidsvraagstukken. Bijvoorbeeld bij zingevings- en motivatievraagstukken en bij het zoeken naar een nieuwe balans tussen het persoonlijk leven en werken.

Doelgroep

Counseling is bestemd voor kandidaten die graag helderheid willen scheppen in hun gedachten en gevoelens. Door middel van counseling leren zij zelf beslissingen te nemen of hun leven een andere wending te geven.

Werkwijze

Counseling heeft tot doel om te leren zien wat belangrijk is, en hoe de kandidaat zijn/haar leven weer kan invullen, zonder afhankelijk te zijn van anderen of situaties. Een counselor verkent samen met de kandidaat de situatie. Hoe beleeft de kandidaat deze situatie? Welke gevoelens spelen daarbij een rol? Counseling is nadrukkelijk geen therapie. Mocht uit de gesprekken blijken dat een andere behandeling nodig is, dan zal de counselor de kandidaat doorverwijzen.

Aanmelden

Wilt u meer informatie over counseling en/of over het aanmelden van kandidaten? Neem dan contact op met Diamant-groep Adviescentrum. Telefoon: 013 – 46 41 911 E-mail: wegwijs@diamant-groep.nl.

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep