Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto kwekerij

Ontwikkelplek re-integratie

Een ontwikkelplek re-integratie verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt en bevordert de doorstroom naar werk.

Voor wie?

Een ontwikkelplek re-integratie  richt zich op arbeidsfitte kandidaten die binnen drie maanden de stap naar betaald werk (al dan niet met begeleiding) kunnen maken en voor wie een niet erg intensieve vorm van begeleiding nodig is op de werkvloer.

Hoe werkt het?

Na aanmelding wordt in overleg een geschikte ontwikkelplek bepaald. Samen met de werkcoach worden de leerdoelen besproken en afspraken gemaakt welke stappen hierbij gezet gaan worden. Naast werkervaring en arbeidsritme kunnen specifieke competenties of vaardigheden getraind worden.  Voorbeelden daarvan zijn: leren samenwerken, leren omgaan met structuur en hiërarchie, trainen op het lezen en uitvoeren van arbeidsinstructies en versterken van communicatieve vaardigheden op de werkvloer. De werkcoach ondersteunt de kandidaat hierbij.

 

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep