Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Loonwaardemeting

Aanmelden

Een loonwaardemeting is niet alleen gericht op de vaststelling van de loonwaarde, maar geeft ook adviezen over de passendheid van het werk, de noodzaak van ondersteuning/coaching en verdere aanpassingen die gericht zijn op het realiseren van een duurzame arbeidsverhouding. Het onderzoeken van de loonwaarde vindt plaats via Dariuz.

Doelgroep

Een loonwaardemeting is bestemd voor kandidaten die door arbeidsbelemmeringen een verminderde arbeidsprestatie hebben ten opzichte van reguliere medewerkers. Voor een betrouwbare loonwaardemeting moet de kandidaat minimaal 2 maanden in de functie aan de slag zijn.

Werkwijze

Met behulp van het (gevalideerd) Dariuz-loonwaardesysteem wordt onderzoek gedaan bij zowel de werkgever als de kandidaat. De arbeidsdeskundige of jobcoach bezoekt de werkplek van de werknemer, waarbij de vooraf verkregen informatie wordt uitgediept. Vervolgens wordt een rapportage met advies opgesteld.

Download brochure Aanmelden

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep