Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Werkcoaching

Aanmelden

Soms kan extra begeleiding op de werkplek wenselijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer een reguliere werkgever werk wil bieden aan een groep medewerkers met arbeidsbeperkingen of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Inhoud en intensiteit van deze werkcoaching wordt in overleg tussen werkgever, gemeente en Diamant-groep vastgesteld.

Doelgroep

Werkcoaching is gericht op kandidaten die in staat zijn om met ondersteuning vanuit de Diamant-groep samen met andere kandidaten te werken bij een reguliere werkgever.

Werkwijze

Na aanmelding vindt er op de werklocatie een gesprek plaats tussen kandidaten en werkgever (begeleider op het werk). Werkcoaching is altijd maatwerk: de behoeften van zowel de werkgever als de kandidaten staan centraal. Op basis van deze begeleidingsbehoeften wordt een plan opgesteld waarin onder andere opgenomen wordt op welke onderwerpen de coaching zich richt, hoeveel tijd daarvoor noodzakelijk is, wat de kosten zijn en hoe lang de coachingsperiode duurt. Zodra de opdrachtgever (vaak een gemeente) akkoord is met het plan, gaat de werkcoaching van start.

 

 

 

Download brochure Aanmelden

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep