Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Re-integratietraject

Aanmelden

In een re-integratietraject, met behoud van uitkering, worden kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt intensief begeleid om (weer) aan de slag te kunnen gaan in regulier werk.

Doelgroep

Een re-integratietraject is bedoeld voor kandidaten met enige afstand tot de arbeidsmarkt die nog over onvoldoende competenties beschikken, geen relevante werkervaring hebben en/of andere levensgebieden (nog) niet op orde hebben, maar waarvan het de verwachting is dat deze kandidaten op termijn weer kunnen werken.

Werkwijze

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin het traject nader toegelicht wordt. Door middel van werkend re-integreren wordt toegewerkt naar een terugkeer op de arbeidsmarkt. Voor de ontwikkeling van de hiervoor noodzakelijke competenties zijn in- en externe werk(ervarings)plekken beschikbaar. Verder kunnen tijdens het traject onder meer de volgende instrumenten ingezet:

  • coaching gesprekken;
  • trainingen & opleidingen;
  • competentieontwikkeling;
  • vergroten van de zelfredzaamheid.

De resultaten van het re-integratietraject worden gerapporteerd aan de opdrachtgever, afhankelijk van de gemaakte afspraken, het traject en het einddoel.

Download brochure Aanmelden

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep