Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Talent uit Werkhart

Aanmelden

Via de website www.talentuitwerkhart.nl kunnen kandidaten met profiel, foto en/of video gepresenteerd worden aan werkgevers en uitzendbureaus in de regio. Werkmakelaars van de gemeenten en het UWV kunnen via mail, social media, tablet, smartphone of pc de talenten zelf ook onder de aandacht brengen bij lokale/regionale werkgevers.

Doelgroep

De website www.talentuitwerkhart.nl is bedoeld voor werkzoekenden met een uitkering van de gemeente of met een (Wajong-)uitkering van het UWV, die extra exposure kunnen gebruiken in hun zoektocht naar werk.

Werkwijze

De klantmanager vult samen met de kandidaat (´het talent´) het digitale aanmeldformulier in via de website www.talentuitwerkhart.nl. De backoffice van Talent uit werkhart draagt zorg voor plaatsing van kandidaten op website en fungeert tevens als helpdesk voor werkgevers, uitzendbureaus, gemeenten en talenten.

Aanmelden

Om kandidaten digitaal aan te melden is een inlogcode nodig. Deze is te verkrijgen via de backoffice van Talent uit Werkhart (info@talentuitwerkhart.nl). Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem contact op de backoffice van Talent uit Werkhart via 06 50 06 68 16.

Brochure werkgevers Brochure kandidaten Aanmelden

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep