Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Traject statushouders

Speciaal voor statushouders bieden we een traject aan, waarin statushouders gekoppeld worden aan een begeleider met kennis van en begrip voor hun cultuur. Ze maken kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt en leren door middel van workshops over werknemersvaardigheden, sociale vaardigheden, de Nederlandse taal en Nederlandse instanties, zoals de Belastingdienst.

Doelgroep

Het traject statushouders is bedoeld voor vluchtelingen die vanaf januari 2015 in Nederland zijn en een verblijfsvergunning hebben.

Werkwijze

Het traject start met een kennismakingsgesprek tussen statushouder en begeleider. In dit gesprek wordt ook het traject uitgelegd. Daarna volgen lessen over leren en werken in Nederland. Hierbij komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals de Participatiewet, het belastingstelsel, het Nederlandse schoolsysteem, het maken van een cv, regelen van kinderopvang, enzovoort. Ook taallessen zijn een belangrijk onderdeel: de nadruk ligt op communicatie op de werkvloer. Individuele coaching is ook onderdeel van het traject: zo bouwen we niet alleen aan een vertrouwensrelatie maar worden ook eventuele knelpunten op de diverse levensgebieden aangepakt. In het laatste gedeelte van het traject ligt de focus op matching en bemiddeling.

Aanmelden

Statushouders die in aanmerking komen meldt u aan via de Klantregisseurs statushouders: aanmeldingennoma@diamant-groep.nl Wilt u meer informatie over het traject statushouders? Neem dan contact op met Diamant-groep Adviescentrum. Telefoon: 013 – 46 41 911 E-mail: wegwijs@diamant-groep.nl.

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep