Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Voorschakeltraject Jongeren

Jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt koppelen we in een intensief voorschakeltraject aan een begeleider. De begeleider slaat een brug tussen (straat)cultuur en instanties en gaat met veel energie en passie de samenwerking met de jongere aan.

Doelgroep

Het voorschakeltraject is gericht op jongeren tussen de 18 en 27 jaar die intensievere begeleiding en ondersteuning nodig hebben voordat ze de stap naar dagbesteding, werk of opleiding kunnen zetten.

Werkwijze

In de voorschakeltrajecten staan de behoeften van jongeren altijd op de eerste plaats. Maatwerk is het sleutelwoord. Jongeren worden op de verschillende leefgebieden intensief en individueel begeleid. Bijvoorbeeld door coaching gesprekken, huisbezoeken, sporten, meegaan naar school-/werkgerelateerde activiteiten en afspraken bij instanties. De persoonlijke begeleider werkt gedurende het traject nauw samen met de contactpersonen van betrokken instanties en het sociale netwerk van de jongere.

Aanmelden

Jongeren met een P-wet uitkering die in aanmerking komen, meldt u aan via de Klantregisseurs Jongeren. Jongeren zonder uitkering meldt u aan via het Jongerenpunt: aanmeldingennoma@diamant-groep.nl.

Wilt u meer informatie over voortrajecten voor jongeren? Neem dan contact op met Diamant-groep Adviescentrum. Telefoon: 013 – 46 41 911 E-mail: wegwijs@diamant-groep.nl.

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep