Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto medewerker werkzaam bij Rooi Pannen

Begeleid Werken

 

Een kandidaat met een indicatie Sociale Werkvoorziening komt bij u in dienst. Ter compensatie van de verminderde inzetbaarheid ontvangt u een loonkostensubsidie en wordt de kandidaat (en u) begeleid door een jobcoach.

Hoe werkt het?

Een kandidaat met een indicatie Sociale Werkvoorziening heeft een arbeidsovereenkomst met uw organisatie. U ontvangt een loonkostensubsidie die gebaseerd wordt op de loonwaarde die de kandidaat heeft in de functie. Bij ziekte kunt u gebruik maken van de no-riskpolis UWV. De (intensieve) begeleiding wordt uitgevoerd door een jobcoach van de Diamant-groep die u ook informeert en ondersteunt bij de inzet van deze instrumenten. De jobcoach staat de medewerker met raad en daad bij en zorgt ervoor dat de medewerker ingewerkt wordt en thuis raakt in uw organisatie. Als de medewerker het werk naar tevredenheid uitvoert en er is minder begeleiding nodig, vermindert dit contact. Natuurlijk houdt de jobcoach wel een vinger aan de pols en blijft hij beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Begeleid Werken? Neem contact op met Diamant-groep Adviescentrum via 013 46 41 591 of wegwijs@diamant-groep.nl.

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep