Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Begeleid Werken

Bij Begeleid Werken komt de medewerker in dienst van uw organisatie en ontvangt van u een normaal salaris, bijvoorbeeld het cao-loon. U ontvangt van ons loonkostensubsidie en de medewerker krijgt begeleiding op maat van een jobcoach vanuit de Diamant-groep.

Loonkostensubsidie, no-riskpolis en loonkostenvoordeel

Loonkostensubsidie wordt berekend op basis van de loonwaarde van de medewerker. Als de medewerker bijvoorbeeld een loonwaarde heeft van 60%, dan ontvangt u 40% van de bruto loonkosten als loonkostensubsidie. Bij ziekte kunt u gebruik maken van de no-riskpolis van het UWV. Na een ziekmelding bij het UWV krijgt u dan het doorbetaalde loon (exclusief loonkostensubsidie, want die betaalt de Diamant-groep tijdens ziekte door) gerestitueerd vanuit het UWV. Als uw medewerker in bezit is van een doelgroepverklaring LKV kunt u in aanmerkingen komen voor het loonkostenvoordeel (LKV). De jobcoach ondersteunt u waar nodig bij bovengenoemde instrumenten.

Intensieve begeleiding

Bij Begeleid werken worden zowel de medewerker als uw organisatie op maat begeleid door een jobcoach. De jobcoach staat de medewerker met raad en daad bij en zorgt ervoor dat de medewerker ingewerkt wordt en thuis raakt in uw organisatie. Als de medewerker het werk naar tevredenheid uitvoert en er blijkt zodoende minder begeleiding nodig te zijn, vermindert dit contact. Natuurlijk houdt de jobcoach wel vinger aan de pols en blijft hij beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep