Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto veegmachine

Gemeente en overheidsinstellingen

In openbare ruimtes moet een groot publiek zich prettig voelen. Dit vraagt om regelmatige aandacht. Juist daarom bieden wij een totaalpakket voor het beheer en onderhoud van openbaar toegankelijke locaties. Zo weet u zeker dat de openbare ruimte aantrekkelijk wordt ingedeeld en leefbaar blijft. Eigenlijk hoeft u alleen van tijd tot tijd te beoordelen of de openbare ruimte nog steeds aan uw wensen voldoet. De rest kunt u aan Diamant-groep Groen Xtra overlaten, een complete ontzorging van het onderhoud en beheer van uw openbare ruimte.

Diamant-groep Groen Xtra verzorgt voor u het totaal beheer en onderhoud van uw openbare ruimte, zowel het groen (gazons en beplanting, bomen, etc.) het grijs (de verharding, bebording, speelvoorzieningen, straatmeubilair, etc.) als het blauw (sloten en watergangen, duikers, etc). Ook het afhandelen van meldingen en klachten is bij ons in goede handen, waarbij we maatwerkafspraken maken over dit proces, doorlooptijd, etc.

Desgewenst verzorgen wij het keuren van de kwaliteit van uw openbare ruimte. Waarvoor we gebruik maken van up-to-date programma’s en hardware, wat u als opdrachtgever een passende rapportage oplevert en inzicht geeft in de actuele kwaliteit van uw openbare ruimte.

Wat kan Diamant-groep Groen Xtra voor u betekenen?

  • Onderhoud beplanting (onkruidbestrijding, snoeien)
  • Onderhoud gazons, grasvelden
  • Snoeien bomen
  • Onkruidbestrijding en vegen verhardingen en halfverhardingen
  • Onderhoud, reparatie en vervanging van speelvoorziening
  • Onderhoud, reparatie, plaatsen straatmeubilair
  • Onderhoud, reparatie en plaatsen van bebording
  • Verwijderen van graffiti
  • Aanleggen van bestrating en invalideparkeerplaatsen
  • Opschonen van duikers en het reinigen van watergangen

Onderhoud en beheer op basis van beeldkwaliteit of frequentie

We adviseren u graag welke vorm van onderhoud en beheer het beste bij u past. U kunt een contract afsluiten op basis van beeldkwaliteit of frequentie. Bij beeldkwaliteit staat het vooraf vastgestelde beeld m.b.v. de kwaliteitscatalogus van de openbare ruimte voorop. Het is aan ons om te bepalen hoe vaak bepaalde werkzaamheden (maaien, snoeien, vegen etc.) uitgevoerd moeten worden om de gewenste kwaliteit te leveren. Bij frequentiebestek worden er afspraken gemaakt of hoe vaak we langs komen. We luisteren hiervoor goed naar uw wensen en vertalen het geheel naar een contract op maat.

Bijzondere projecten

Algemene verkoopvoorwaarden

Bij de Diamant-groep Groen Xtra zijn de onderstaande verkoopvoorwaarden van kracht.

VHG Algemene Business to Business voorwaarden

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karel van Remunt 013 46 41 707, Bas van de Kamp 013 46 41 741 of Ad Rovers 013 46 41 711.

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep