Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Werkgeverssupport

Op verschillende manieren kan de Diamant-groep ondersteuning bieden wanneer een kandidaat aan de slag gaat bij een reguliere werkgever.

P-detachering

Kandidaten gaan via een detacheringsconstructie bij reguliere werkgevers werken.

Lees meer >>

Jobcoaching

Ondersteunen van kandidaat en werkgever bij start en verdere fase van een dienstverband.

Lees meer >>

Werkcoaching

Werkbegeleiding van een groep kandidaten bij een reguliere werkgever.

Lees meer >>

Jobcarving

Opdelen van functies in verschillende taken en vervolgens de eenvoudigere taken bundelen tot een nieuwe functie.

Lees meer >>

PSO

Instrument dat sociaal ondernemen zichtbaar maakt.

Lees meer >>

Arbeidsdiagnostisch onderzoek

Het in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden van een kandidaat a.d.h.v. diverse onderzoeken.

Lees meer >>

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep