Diamant-groep logo
Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Foto invullen vragenlijst intake

Arbeidsdeskundig onderzoek

Aanmelden

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek worden de arbeidsmogelijkheden in eigen en/of ander werk van een (langdurig) zieke medewerker in kaart gebracht.

Hoe werkt het?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om de re-integratiemogelijkheden van arbeidsongeschikte medewerkers zoveel als mogelijk te benutten. Via een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u een objectief beeld van de werkmogelijkheden en antwoord op de volgende vragen:

  • Is de eigen functie geschikt voor de medewerker?
  • Kan de eigen functie geschikt gemaakt worden door aanpassingen?
  • Zijn er andere arbeidsmogelijkheden bij de eigen werkgever?
  • Zijn er arbeidsmogelijkheden bij een ander werkgever? (Spoor 2)

Het onderzoek wordt uitgevoerd door geregistreerde arbeidsdeskundigen met kennis van wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim, zoals de Wet Verbetering Poortwachter. Een gedegen arbeidsdeskundig onderzoek en advies geeft richting aan uw re-integratie-inspanningen. De Wet Verbetering Poortwachter verwacht van u dat u geen re-integratiemogelijkheden onbenut laat. Voldoet u hier niet aan, dan bestaat er een gerede kans op een loonsanctie. Een arbeidsdeskundig onderzoek verkleint het risico op zo’n loonsanctie (na twee jaar loondoorbetalingsplicht) aanzienlijk. De focus ligt immers vooral op de werkmogelijkheden.

Meer informatie

Na aanmelding wordt er gestart met een gesprek met zowel uw arbeidsongeschikte medewerker als de leidinggevende. Een werkplekonderzoek kan uitgevoerd worden om de functie (en andere arbeidsmogelijkheden) goed in beeld te brengen. Waar nodig kan aanvullend psychologisch onderzoek aan de orde zijn. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Het onderzoek resulteert in een uitgebreid rapport waarin alle bevindingen en conclusies opgenomen worden.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheid van een arbeidsdeskundig onderzoek en/of de kosten? Neem contact op met het Diamant-groep Adviescentrum via 013 46 41 591 of wegwijs@diamant-groep.nl. U kunt uw medewerker ook online aanmelden via onderstaande link.

Aanmelden

Disclaimer - Algemene verkoopvoorwaardenPrivacystatement - Toegankelijkheid - © 2021 Diamant-groep