Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

PSO

Wilt u zichtbaar maken dat uw bedrijf bezig is met sociaal ondernemen? De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is hiervoor een objectief instrument. Bedrijven krijgen het PSO-keurmerk als ze zich meer dan gemiddeld inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het hebben van een PSO-keurmerk heeft als voordeel dat de sociale identiteit van uw organisatie zichtbaar wordt voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten.

Vier niveaus

De PSO meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het keurmerk kent een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant-status, trede één, twee en drie. Trede drie is het hoogste niveau. Het niveau wordt bepaald aan de hand van het aantal mensen met een kwetsbare positie dat uw bedrijf inzet, afgezet tegen het aantal reguliere personeelsleden van het bedrijf. Maar het heeft ook te maken met de sociale inspanning die u in het voorgaande jaar heeft verricht.

Waarom PSO?

Met een PSO-erkenning onderscheidt uw organisatie zich op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). U kunt het keurmerk gebruiken:

  • voor interne kwaliteitsmeting;
  • bij externe (MVO)-benchmarking;
  • voor positieve publiciteit over uw organisatie;
  • en ten slotte als meerwaarde / voorsprong bij gunningen en aanbestedingen.

 Hulp nodig?

De Diamant-groep is regio-distributeur van de PSO. Als distributeur kunnen we ondersteuning bieden, ondernemers helpen, begeleiden en eventueel een plan van aanpak maken om socialer te ondernemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willianne Verbakel: willianne.verbakel@diamant-groep.nl Tel: 06 – 29 03 07 91 of met Liesbeth Nickl van Nikelsberg: liesbeth.nickl.van.nikelsberg@diamant-groep.nl Tel: 06 – 29 03 08 69.

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep